پوزیشنر POSITIONER

جهت یک کنترل دقیق ,سریع و تدریجی کنترل ولو ,باید به تغیرات سیگنال کنترل واکنش سریع نشان بدهد.

جهت یک کنترل دقیق ,سریع و تدریجی کنترل ولو ,باید به تغیرات سیگنال کنترل واکنش سریع نشان بدهد.

یک‌شنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳  ۰ نظر   ۱۱۹۶ بازدید

پوزیشنر POSITIONER

جهت یک کنترل دقیق ,سریع و تدریجی کنترل ولو ,باید به تغیرات سیگنال کنترل واکنش سریع نشان بدهد. در عمل با توجه به تعداد لوپ های کنترلی و فاصله زیاد اتاق کنترل از ولو نیاز به ابزاری به نام پوزیشنر برای اعمال دقیقتر و سریعتر کنترل داریم. این ابزار بسته به مکانیزم های مختلف از نوع مکانیکی , پنوماتیکی یا الکتریکی و علاوه بر اینکه انتقال پالس نیوماتیکی را از 15-3 psi را افزایش داده بلکه با فیدبکی که از وضعیت شیر می گیرد موجب کنترل شیر می شود.

دیدگاه خود را بیان کنید

Code Image