اکچواتور(ACTUATOR)

اکچواتور(ACTUATOR) یا عمل کننده در یک لوپ کنترلی به صورت ساده به ابزاری اطلاق می شود که یکی از صورت های انرژی را به حرکت از نوع دورانی یا طولی تبدیل می کند و باعث ایجاد نیرو می شود.

اکچواتور(ACTUATOR) یا عمل کننده در یک لوپ کنترلی به صورت ساده به ابزاری اطلاق می شود که یکی از صورت های انرژی را به حرکت از نوع دورانی یا طولی تبدیل می کند و باعث ایجاد نیرو می شود.

یک‌شنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳  ۰ نظر   ۱۲۹۲ بازدید

اکچواتور(ACTUATOR)

اکچواتور(ACTUATOR) یا عمل کننده در یک لوپ کنترلی به صورت ساده به ابزاری اطلاق می شود که یکی از صورت های انرژی را به حرکت از نوع دورانی یا طولی تبدیل می کند و باعث ایجاد نیرو می شود. به عبارت دیگر اکچواتور ACTUATOR نجهیز الکتریکی یا پنوماتیکی یا هیدرولیکی یا دستی است که انرژی را تبدیل به حرکت دورانی یا طولی می کند.

در کنترل ولو CONTROL VALVE یا شیر کنترل برای به حرکت در آوردن ساقه ولو و باز و بسته کردن آن به صورت خودکار و از راه دور از طریق لوپ کنترل نیاز به یکی از عمل کنندها دارید. برای نمونه رایج ترین نوع عمل کنندها یا اکچواتور ACTUATOR پنوماتیک از نوع دیافراگمی است که از قدیمی ترین رایج ترین و امن ترین نوع اکچواتورها است و انرژی ناشی از پالس هوایی آن 3 تا 15 psi می باشد که با هدایت پشت دیافراگم باعث حرکت طولی آن در گلوب ولو می شود.

دیدگاه خود را بیان کنید

Code Image