آتش در ژاپن چگونه خاموش ميشود

خانه هاي چوبي نزديك به هم در بيشتر شهرهاي ژاپن موجب ميشود تا آتشسوزي در يك منطقه خيلي سريع به بيشتر مناطق گسترش يابد و آسيبهاي فراواني وارد آورد.

خانه هاي چوبي نزديك به هم در بيشتر شهرهاي ژاپن موجب ميشود تا آتشسوزي در يك منطقه خيلي سريع به بيشتر مناطق گسترش يابد و آسيبهاي فراواني وارد آورد.

سه‌شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۳  ۰ نظر   ۱۱۱۷ بازدید

آتش در ژاپن چگونه خاموش ميشود

آتش در ژاپن چگونه خاموش ميشود

خانه هاي چوبي نزديك به هم در بيشتر شهرهاي ژاپن موجب ميشود تا آتشسوزي در يك منطقه خيلي سريع به بيشتر مناطق گسترش يابد و آسيبهاي فراواني وارد آورد.

در ژاپن تقريباً در هر سال حدود 6 هزار مورد آتشسوزي يا روزانه 117 مورد آتشسوزي رخ ميدهد براي دادن خبر يك حادثه آتشسوزي در ژاپن با شماره تماس ميگيرند اين شماره ستاد «119» مركزي آتشنشاني است، در هر ايستگاه آتشنشاني، آمبولانسهاي مجهز همراه با تيم نجات وجود دارد، ژاپن بخاطر موقعيت ويژ ه اي كه دارد از گرو هها و تيم هاي بسيار ورزيده و مجرب آتشنشاني برخوردار است.در مورد برجها و ساختما نهاي بسيار بلند نيز هميشه يك گروه مهندسي آتشنشاني و نردبا نهاي بسيار بلند در ساختمان مستقر هستند، هليكوپترهاي امداد آتشنشاني بخش عمده كار را در مقابله با آتشسوزي ساختما نهاي بلند بر عهده دارند.

از آنجايي كه ژاپن كشوري است كه تقريباً هر روز با حوادثي مانند آتشسوزي، سيل، توفان يا زمين لرزه روبرو است، بنابراين در برنامه ريز ي هاي خود به اين نتيجه رسيده كه هليكوپترها نيز بايد بتوانند كار ماشينهاي آتشنشاني و خامو ش كردن آتش با كپسول اكسيژن را انجام دهند.آتش نشان ژاپنی

در واقع هر نوع برنامه ريزي در اين كشور براساس موقعيت جغرافيائي آن صورت ميگيرد. از اين رو دولتمردان ژاپني ميتوانند براي آينده نيز برنامه ريزي دقيقي داشته باشند، اين درحالي است كه ژاپن خودروهايي را ساخته كه با كنترل از راه دور و بدون حضور شخص ميتوانند وارد ساختمان بشوند و به خاموش كردن آتش كمك بكنند.

براي اين كار و جلوگيري از آتشسوزي، معمولاً گروه مهندسان پس از ساخت يك برج يا مجتمع تمام موارد و را ههاي فرار ساختمان را بازرسي و نظارت ميكنند و درصورت مشاهده كوچكترين مشكلي موضوع را با متخصصان ذيربط در ميان ميگذارند تا مشكل را برطرف كنند، حتي در نقشه هاي مربوط به ساختما نهاي جديد هم اين موضوع به دقّت مورد بررسي قرار م يگيرد تا از حادثه آتشسوزي كه يك امر فراگير در ژاپن به شمار ميرود تا حد امكان جلوگيري شود.

ژاپن حوادثي از جمله آتشفشان، سونامي و زمين لرزه زياد دارد، به همين دليل با يك برنامه ريزي دقيق و بلند مدت، تجهيزات مربوط به شناسائي اين موارد را به خوبي ساخته و تهيه كرده است.

تجهيزات مربوط به مقابله با سيل، زمين كاملاً با يكديگر متفاوت « سونامي » لرزه و است و مهندسان ويژه هريك از اين موارد به خوبي آموزشهاي لازم را فرا گرفته اند و اين آموز شها را به دانشجويان ديگر منتقل ميكنند.

كنفرانس بين المللي سازمان ملل در مورد كاهش بلاياي طبيعي كه بعد از وقوع سونامي سال 2004 در ژاپن برگزار شد، نشان داد كه ژاپن در اين زمينه و را ههاي جلوگيري از آن تا چه حد تخصص دارد و ميتواند كارشناسان خود را در اختيار ديگر كشورها قرار دهد.


ژاپن همچنين در بسياري موارد به زنان و مردان داوطلب در زمينه چگونگي نجات انسانهاي آسيب ديده به شيوه همگاني و رايگان آموزش ميدهد، در واقع بيشتر ژاپني ها در مواقع اضطراري ميتوانند همانند يك تيم امداد فعاليت كنند.فستيوال آتش نشانی ژاپن


در ابتداي هر سال ميلادي يعني در ماه ژانويه هر سال گرو هها و تيم هاي امداد و نجات تخصصي آتشنشاني در ژاپن يك فستيوال خياباني برگزار ميكنند تا هم سطح اطمينان مردم را در زمينه توان دولت براي جلوگيري از بلاياي طبيعي بالاتر برند و عميق تر كنند و هم آنها را به فراگيري عمومي در اين زمينه تشويق كنند، اين امر بيش از يك قرن است كه در ژاپن انجام ميشود.

دیدگاه خود را بیان کنید

Code Image